Thấu hiểu được những thiếu thốn của bộ chồng suốt những tháng năm qua khi không có một người phụ nữ bên cạnh, cũng chính vì thế mà Nene Yoshitaka nhân vật nữ chính của phim Con dâu cho bố chồng thoả mãn tâm nguyên cuối đời đã quyết định ngậm chặt miệng chấp nhận để cho bố chồng cưỡng hiếp mà không oán than trách móc nửa lời.